Investering

I.v.m. met het coronavirus kunnen er tijdelijk ook gesprekken aangevraagd worden die niet binnen een traject vallen. Deze gesprekken zijn informatief en bemoedigend van aard. Alle gesprekken zullen per Skype of telefoon plaatsvinden. Een gesprek is gratis. Er kan natuurlijk altijd een traject gestart worden waar nodig.
Fokus op jou
Kennismakingsgesprek gratis
Sessie (60 min) € 60,00
Sessie avondtarief € 70,00
5 of 10 sessiekaart € 270/€ 520
Fokus op gezin
Kennismakingsgesprek gratis
Sessie (60 min) € 60,00
Sessie avondtarief € 70,00
5 of 10 sessiekaart € 270/€ 520
Fokus op relatie
Kennismakingsgesprek gratis
Sessie met partner (90 min) € 80,00
Sessie avondtarief € 90,00
5 of 10 sessiekaart € 360/€ 700
Trainingen
Op het moment geen trainingen op het programma
  • De tarieven gelden voor nieuwe cliënten vanaf 1 maart 2020.
  • Praktijk Fokus is vrijgesteld van btw.

Voordeel op de losse sessieprijs? Overweeg de 5 of 10 sessiekaart!

Info

Praktijk Fokus beschikt over een eigen praktijkruimte aan huis in Onnen. Ik werk op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, waar nodig ook in de avonduren.

Fokus maakt gebruik van een zakelijk en particulier tarief voor 'fokus op jou'. De particuliere tarieven vind je in de bovenstaande lijst. Wanneer een werkgever betaalt vanuit bijvoorbeeld een scholingsbudget (zie vergoedingen) ligt het tarief hoger. Het particuliere tarief is bewust laag gehouden om coaching ook voor particuliere betalende clienten mogelijk te maken. Neem voor meer info over het zakelijke tarief even contact met me op.

Heb je gekozen voor een 5 of 10 sessiekaart dan geldt deze voor het dagtarief. Kom je toch in de avonduren dan krijg je een factuur voor €10,00 per sessie. Dit geldt ook voor de eventuele extra sessietijd, naar rato van het sessiekaarttarief. De kaart wordt aan het begin van het traject afgerekend. Je houdt recht op alle betaalde sessies tenzij je daar zelf vanaf ziet. Er worden in principe geen sessies terugbetaald, behalve wanneer er onvoorziene zwaarwegende redenen zijn aan mijn of aan jouw kant.

Fokus coaching heeft een licentie bij het coachregister van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Onderdeel van deze licentie is de verplichte klacht- en tuchtregeling. Daarnaast stelt de NFG eisen aan de licentiehouders m.b.t. kwaliteitszorg en scholing.

Vergoedingen

Er zijn verschillende mogelijkheden tot vergoeding van de kosten die u maakt voor een coachtraject.
Zorgverzekering
Coaching valt helaas niet onder de primaire ziektekosten en wordt daarom meestal niet vergoed door de zorgverzekering. Soms bieden verzekeraars een aparte vergoeding voor coaching of vergoeden onder de noemer van counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandeling. We adviseren u daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij uw ziektekostenverzekeraar.
Werkgever
Als u een werkgever heb dan bestaat de mogelijkheid tot financiering van het coachtraject door de werkgever. Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Als uw werkgever bereid is de kosten te betalen dan geldt het zakelijke tarief.
PGB
Als uw kind of u zelf beschikt over een persoonsgebonden budget (PGB) dan kunnen de kosten voor (kinder)coaching hieruit meestal worden vergoed.
UWV
Als u een uitkering ontvangt, dan kunt u bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. In sommige gevallen stelt het UWV een budget beschikbaar waar u de kosten van het coachtraject (deels) mee kan betalen.
Belasting
Wanneer u als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kunt u deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het traject moet gericht zijn op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die u in staat stellen inkomen te verwerven uit arbeid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
Overig
Als u niet in aanmerking komt voor bovenstaande vergoedingen en de kosten zijn een te grote belasting voor uw budget, dan ga ik graag met u in overleg over de mogelijkheden.