Fokus op gezin

Jij en je gezin

Je hebt langere of kortere tijd een gezin en je vindt opvoeden en samenleven een klus. Je ziet (ongewenste) patronen verschijnen die je misschien wel herkent uit je/jullie gezin(nen) van herkomst. Je ziet jezelf in je ouderrol vastlopen of maakt je zorgen over je kind(eren).

Elk gezin kent specifieke patronen die ontstaan in de omgang en communicatie tussen (de blauwe plekken van) de deelnemers. Zo ook jouw gezin. Jullie hebben terugkerende woordenwisselingen over een onderwerp, jij en je partner zijn ongewild in een rolverdeling terechtgekomen die gaat knellen, je kind doet uiterste best om de grenzen te zoeken of valt juist buiten de boot, twee van je kinderen vechten elkaar de tent uit, jij ziet jezelf vastlopen in gedrag, etc.

De verbinding met jezelf en elkaar is verstoord.

Wil jij van je gezin (weer) die veilige plek maken waar je kinderen kunnen opgroeien tot krachtige en zelfbewuste mensen?

Jij als volwassene kan patronen leren doorbreken. Keep abreast of free spin no deposit. Dat vraagt moed en een hoop nieuwsgierigheid. Waarom doe ik wat ik doe en voel ik wat ik voel? Welke moeder of vader wil ik zijn? Hoe kan ik anders leren reageren? Wat is mijn verlangen voor mijn gezin?