Blauwe plekken

Tekort aan verbinding

Je opgelopen tekorten aan verbinding zijn als blauwe plekken waar je je regelmaat aan stoot. Read more about free spin no deposit. Zowel in het contact met jezelf, als in het contact met anderen. Dit is pijnlijk. Je merkt dat je je emoties wegstopt en niet luistert naar je lijf. Je verbindt je minder intensief met anderen dan je eigenlijk wil. Of je doet te veel je best om in verbinding te komen, waardoor je de ander van je afstoot.

Je blauwe plekken kunnen er voor zorgen dat je ander gedrag vertoont dan je in de kern eigenlijk wil. Je vertrouwen is geschaad en dat maakt je op je hoede. En tegelijk drijft het verlangen naar verbinding je om te doen wat je zo moeilijk bent gaan vinden. Een vermoeiende spagaat die er voor gezorgd heeft dat de verbinding met jezelf onder druk is komen te staan.

Dit vraagt om een blik naar binnen. Waar zitten mijn blauwe plekken? Waar heb ik werkelijk behoefte aan? Hoe voel ik me? Wie ben ik onder al die laagjes gedrag?

In je zoektocht naar verbinding, is stap één verbinding (leren) maken met jezelf. Het Ik-traject bij Praktijk Fokus geeft die zoektocht vorm.