Wie, waarom en wanneer?

Wie?

Oplossingsgerichte kindercoaching mogelijk is bij kinderen vanaf ongeveer 9 jaar. Op deze leeftijd is een kind voldoende ontwikkeld om naar zichzelf te kijken, woorden te vinden voor wat er van binnen gebeurd en doelgericht naar de toekomst te kijken. Is een kind jonger dan 9, dan volgt een coachtraject met de ouder(s), waarbij het zoeken naar handvatten voor de omgang tussen deze ouder en zijn/haar kind centraal staat.

Is een kind tussen de 6 en 8/9 jaar, dan is het lesprogramma happymini een idee, dit kan ook individueel worden aangeboden. Dit programma heeft als doel het vergroten van de sociaal-emotionele vaardigheden. Voor kinderen van 9-12 met de behoefte aan meer sociaal-emotionele vaardigheden, kan het lesprogramma happyme een idee zijn.

Waarom en wanneer?

Elk kind loopt geregeld tegen ontwikkelingsstappen aan die ze vaak zonder hulp kunnen nemen. Tot het moment dat de omstandigheden zo zijn dat dat nog niet lukt; je kind heeft faalangst of is bang in het donker, heeft moeite met de scheiding, is vaak boos, wordt gepest of is een kind dat pest, vindt het moeilijk om vriendjes te maken en te houden of worstelt met grenzen.
Zo zijn er talloze voorbeelden te noemen waarbij je kind, jij als ouder of de leerkracht even niet weet hoe het verder moet.
Als kindercoach loop ik een stukje met jullie mee. Op een oplossingsgerichte, creatieve en beeldende wijze help ik om zicht te krijgen op de situatie en de te nemen stappen. We zoeken naar het vermogen om weer vooruit te komen. De oplossing is er al, we hoeven hem alleen nog maar op te sporen.
Vraag je je af of kindercoaching iets voor jullie is? Bel of mail me vrijblijvend.

Diagnose

Ook kinderen met een diagnose hebben ontwikkelingsstappen te zetten. Ook zij hebben, naast de kenmerken van hun diagnose, veel mógelijkheden om in te zetten bij deze stappen. Via een omweg misschien?! Maar wat een feest als ze die omweg weten te maken, doordat ze weer vertrouwen krijgen in de mogelijkheden die ze wél hebben! Dus krijgt je kind al hulpverlening of heeft je kind een diagnose? Het is van harte welkom om zijn of haar schatten te gaan zoeken!
Maar ook jij als ouder! Het vergt veel van je om een ‘kind met diagnose’ te hebben. Niet alleen in de omgang, maar ook in de verwerking van het feit dat er iets ‘mis’ is. Ik ga graag met je om de tafel om te ontdekken welke ouder jij wilt en kunt zijn voor jouw bijzondere kind.