Kindercoaching

Een kindercoachtraject begint met een intakegesprek met alleen de ouder(s). In dit gesprek kijken we naar het beleefde probleem en werken we toe naar inzicht en handvaten voor jou als ouder in de ondersteuning van je kind. Na dit gesprek stellen we vast of er vervolgsessies met het kind nodig zijn (hiervoor moet het kind minimaal 8 jaar zijn). Deze vinden plaats in of rond mijn praktijkruimte. We gaan gelijk aan de slag richting oplossing. In principe is daar altijd een ouder bij aanwezig, zodat deze mee-leert’.

Het doel van kindercoaching is het omhoog halen van de eigen kwaliteiten & kracht.  Een kindercoachtraject is daarom doorgaans kortdurend. Aan het eind van elk sessie stellen we samen vast of het doel al behaald is. Op basis daarvan besluiten we tot een vervolgsessie of tot het afsluiten van het traject. Loop je als ouders en/of kind daarna weer tegen (nieuwe) problemen aan, dan kunnen we een volgend traject opstarten.

Blijkt in het traject dat oplossingsgerichte kindercoaching niet afdoende is voor het kind, dan zal ik doorverwijzen naar passende hulpverleners.

Wanneer je kind te maken heeft met gescheiden levende ouders en er sprake is van gezamenlijke verantwoordelijkheid, dan stel ik als voorwaarde dat beide ouders akkoord zijn met de aanmelding. Hiervoor zullen beide ouders een handtekening moeten zetten op het aanmeldingsformulier.

Oudercoaching

Oudercoaching is ook kortdurend en begint met een aanmelding per telefoon of mail. Het eerste gesprek zullen we meteen actief benutten en per keer bepalen we of vervolggesprekken nodig zijn.

Als blijkt dat er een langduriger en diepgaander traject nodig is, dan gaat oudercoaching over in ‘integratieve coaching volwassenen’.