Ouders

Een kind groeit altijd op binnen een context van (pleeg)ouders, broertjes, zusjes, vriendjes, leerkrachten, etc. Elke context kent specifieke patronen, die zijn ontstaan in de omgang en communicatie tussen de deelnemers. Wat een hoop gevoelens, gedachten en gedrag wekken we bij elkaar op als we met elkaar communiceren en samenleven. Soms zijn die patronen in je gezin te beknellend waardoor je als ouder behoefte krijgt aan inzicht en verandering.

De context krijgt binnen de coaching aan kinderen regelmatig aandacht. Maar ook jij als ouder bent van harte welkom voor oudercoaching. Dit is een kortdurende vorm van begeleiding waarbij je als ouder op zoek gaat naar je verlangen met betrekking tot je gezin/kind. We kijken naar patronen in jullie gezin en de achtergronden daarvan. En werken toe naar de vraag wat jij nodig hebt om weer verder te kunnen om patronen te doorbreken.

Op school

Veel problemen ontstaan binnen de schoolcontext; het kind voelt zich er niet thuis, de druk is te hoog of te laag, de leerkracht is onzeker of juist te streng. De omstandigheden kunnen we soms maar moeilijk veranderen.

Daarom ga ik allereerst met het kind aan de slag; hoe het kan leren om beter om te gaan met de omstandigheden. Soms is het echter ook wenselijk om met een leerkracht om de tafel te gaan. In samenwerking zijn mooie dingen te bereiken.

In overleg kunnen we tot verschillende manieren van begeleiding over gaan, ook op school!