Een coachingstraject begint met een intakegesprek waarin jouw hulpvraag en doelstelling centraal zullen staan. In dit gesprek kan je ook ontdekken of je je prettig voelt bij mij. Dit is een belangrijke voorwaarde om open en kwetsbaar te kunnen zijn.

Voor mij is het een moment om te bepalen of ik voor jou een passende hulpverlener ben. Zo niet dan kan ik je doorverwijzen naar iemand met meer of andere expertise voor jouw specifieke hulpvraag.

Als we besluiten om een coachingstraject te starten dan maken we allereerst afspraken over de geschatte hoeveelheid en frequentie van de gesprekken. Om de vijf gesprekken doen we een korte evaluatie om te ontdekken of je op je gewenste koers zit. Zo kunnen we altijd je doelen bijstellen waar nodig. Een coachingstraject kan door de cliënt altijd tussentijds gestopt worden. Een eindevaluatie stel ik dan wel erg op prijs.