Integratieve coaching is gericht op groeiende integratie van de verschillende onderdelen in jou als persoon. Het heeft als doel om tot meer balans te komen in je lichaam, gedachten, gevoelens en gedrag. 

Coaching is vooral gericht op gedragsverandering door het stellen van doelen en stappen zetten in de richting van dat doel. Integratieve coaching gaat een stap verder. Het betekent concreet dat je tijdens je groeiproces niet alleen bezig zult zijn met je gedrag, maar ook met je onderliggende gedachten, je gevoelens, je wensen, je lichamelijke ervaringen, je drijfveren, je reacties op je omgeving.

Binnen de integratieve coaching wordt er gewerkt vanuit een integratieve mensbenadering. Dat houdt in dat ik je zie als een geheel van verschillende kanten; lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel. Ook de, gedurende je leven gevormde, gedrags- en gevoelspatronen horen hierbij. Daarnaast beïnvloed jij je omgeving en de omgeving jou. Dit alles staat met elkaar in verbinding, is daarmee betrokken bij de oorzaak maar ook met de instandhouding van het probleem dat je ervaart.

Ik werk in verbinding en ervaringsgericht met jou als geheel van de verschillende onderdelen. Wat zich aandient krijgt aandacht om te komen tot meer integratie en samenwerking tussen de verschillende delen en daarmee tot meer keuzevrijheid en balans.

‘Het wordt pas stil in je en om je heen als je met aandacht en respect luistert naar wat er is. Want dat wat jij aandacht geeft, komt tot stilte’
(Harry van der Pol)