Oplossingsgericht

We richten ons op de oplossing; van probleem naar doel, van rood naar groen. De fokus ligt bij de mogelijkheden van het kind en bij zijn of haar eigen ideeën over de oplossing. Dit is de sleutel naar motivatie tot verandering en een feestje van zelfwaardering als er groei zichtbaar wordt.

Integratief

Ook binnen kindercoaching werk ik vanuit een integratieve mensbenadering. Ik zie een mens als een geheel van gevoel, gedrag, gedachten en de verschillende onderdelen van de persoonlijkheid. Alles speelt mee als een kind een probleem of minder balans ervaart.

Soms is er voor een oplossing van het probleem meer inzicht nodig in achterliggende oorzaken en gevoelens. Gedragspatronen ontstaan vaak in een wisselwerking met de omgeving. Ze worden ingezet om maar niet te hoeven voelen en met situaties om te kunnen gaan. Dit zijn hele nuttige wapens die helpen overleven, maar ze zijn vaak niet heel effectief in de omgang met anderen en het dagelijkse leven.

Zonder een kind zijn wapens af te pakken, richt ik me op wat nodig is om de oorzaak van een gedragspatroon te ontdekken en krijgt het kind erkenning voor zijn nare gevoelens. Dan is de weg vrij voor het ontwikkelen van nieuwe gezondere gedragspatronen.

‘Een kind heeft altijd een goede bedoeling met negatief gedrag, we hoeven die bedoeling alleen maar te vinden’
(Tea Adema)